>2241091..2241462
MSDYLEIALPYPPSVNHYWRHTKAGTHYISREGKAFRAKVLNICKQFDPFNGAVKIKIYV
YYPDNRSRDPDNLQKALFDALTASGLIKDDNNKIIKDYRVVGMDEIRKGGMVVIKIKEWT
NAD