>78311..79048
MSDTYNKNAAGKDKNADHIFEIKGIMRFPERLKEAIGDISIRSFAKKCGLSEAVVRNYLG
GKTFPSLDKLALISEISNKPLEWLCSGATTDYSVSEPSAFYSIPMDEFVMIPGYRIQVSA
GHGALNPENMEPTRYLAFRRKWLNYRGFNEKDLAIVWAKGDSMEPTIHNNDTLVVHMARN
KPQDGHIYIFRNGDELFVKRYQSMLGTWRLISDNPIYDKLDIPKHEQHQFDVVGQVVHIA
KDIGD