>1555355..1555702
MSDNWLALVIAVLSPKEIHVADALMKAGVTLPRRANKIVITDKQFKNIEKLNNKKVGWSQ
IAKILEMDVEGQRLREKFYSIKAKKEKATKEPTKVSEVAKVNISRPLYHKFRRQV