>1019011..1019937
MSDLSKHRVVDPVLTELAQGYYNGNMISEVLFPIAETQKEGGKIPTFGRLAFRLQTTKRE
LRAASNRLTPEDIGSLTVVLEENDIEYPIDIREVNEAEGVYPLRQYATGVTQDVIALNRE
KACADLALNEDNYDASNKITLSGTSQFTDKNSDPISVIKAGIRAIKRATGRKPNVCAISG
DVWEVLSEHPKVLEKIKYVATAVLTPEDFAKLVKIDKVIIGEAVYEQSSELKDIWSKAIV
LAYVAAASKEKKQNIYEPSYGYTVRRKNGLYVDTYTEVGGKVEIVRTTDINKPYIVGKAA
GYLIKGCI