>505476..506294
MSDLFLELNGKVHSLSETFPGLSVQEVSRQSPQLSMETAEIAGTDGVIPGMTQFKPFIFS
AKCNLQALDIPDYHLAVREIYEFLFQRDSYYIWSDQMPGIRYEVHPKPVDFSRESDRVGL
LTIEFDVFKGYAESRGTSLDPMTFEVDLWQMGMNLSNRDDLFYVFRENTFRVYNAGSDRV
NPLMRHELDIAMTANGTPTIHNLTTGESFEYRKELQKTDVLLLNNIYPLVNNRRVGKDTN
HGIITLEKGWNDFEIKGVTDVTIAFNFPFIYR