>complement(2473334..2474152)
MSDLFLELNGKVHSLSETFPGLSVQEVSRQSPQLSMEIAEIAGTDGVIPGMTQFKPFIFS
AKCNLQALDIPDYHLAVREIYEFLFQRDSYYIWSDQMPGIRYEVHPKPVDFSRESDRVGL
LTIEFDVFKGYAESRGTSLDPMTFEVDLWQMGMNLSNRDDLFYIFKENTFRVYNAGSDRV
NPLMRHELDIAMTANGTPTIHNLTTGESFEYRKELQKTDVLLLNNIYPLVNNRRVGKDTN
HGIITLEKGWNDFEIKGVTDVTIAFNFPFIYR