>complement(701961..702467)
MSDGAISVKLAPDYEMGEVQQQLNDYDTSDDIISNDGFFPDMSLSQFRNQYRADGTITTQ
RLQDALIEGMASVNAELSMFKTQSKHDSLEQITAPSINGESVLIYRYKRAVSCLALANLY
ERYASYDSTNDGEKKMAQLKDSIDELRRDARFAISDILGRKRVDAELI