>complement(4523937..4524650)
MSAKKKPLTQEQLEDARRLKAIYEKKKNELGLSQESVADKMGMGQSGVGALFNGINALNA
YNAALLAKILNVSVEEFSPSIAREIYEMYEAVSMQPSLRSEYEYPVFSHVQAGMFSPELR
TFTKGDAERWVSTTKKASDSAFWLEVEGNSMTAPTGYKPSFPDGMLILVDPEQAVEPGDF
CIARLGGDEFTFKKLIRDSGQVFLQPLNPQYPMIPCNESCSVVGKVIASQWPEETFG