>21530..23017
MSAKDIRDTLLNLSDREKEERKQALKDYLFYLGETENKEAAILDHDLLGQSWITLDDLDY
VPSKVIDNKIKPLINKQARFMFGKEPDILFKQLDKNAKENCEELRQFIDAILNASKFWSN
TMKAFRLASVTKRVMLRLEANPGESVRLYWHDINDFNYEVDLNDITKLNKVILVKPVTID
KEVSKQLWNRYTYYINQITDKESSCYLRVETFKGDNLENPIEIREQDTGLSKIPCWIITN
EQSITSPYGQSDIKDLKPLQDSYNKRLSDFNDFLRFLMFGQTAIIDATKDTVDACNIAPN
SLMALRSIEDTEGNKQAKVQRVESNFTNAEPVKMYLKMLEDSMYEKLGIPKPESLQQVPS
AKSIKYMYTELVARCEEKWHDWEPIIRSMIRLIVEACSKFKCYEEWKEEWNNLLFTIVLN
KNYPIPEDEEDQKRLAMEEVNSNVRSHRSYIKDYSNDEDYEEHFKETLEDIKSLNEAEQD
IFEKRIDEENSGGDL