>1221826..1222245
MRTVTESIRDYILHFPELKDGCLLVDFLGDKAVEYTIEPVPCDPVVKKYTDGSCIKQFLF
LFASREYYSE