>10133..10255
MRSKNILMLVIKFTNVNLKDIIYLIERGGEDENSKKLYYS