>complement(1973554..1974294)
MRRLAQEFKDTRPTNEPNTTVDYQDPTDVDEVQDEIKNGVIDPISQTFALWIRTKMYRRH
VRESLARMMEYTSVLFNKIKAISENTEKRQSKVEQRQTNLEERFKDVIANATTDSEVIDA
RSSERLGNFKTLDERLEYFENIIASVIPVGFDVTIVHNLGAQPVVNVRTWTHGIGVLPLG
TEPTGLFGGSASQSIQSTVRHVNSSECIVSIPLDYTTEFLPVKINEYKYLLIDEKNSRSI
VFDLII