>complement(2021029..2021313)
MRQLYVYLPMSCIGLVMDEQFKDAVDMDNGYKLGVLSSKQLEGLKNSAELFGYRVVEKNQ
EEILADMQNQVNDIFLCEYDLAVRIHSHLVGDLL