>5166586..5167659
MRQETRFKFNAYLSRVAELNGIDAGDVSKKFTVEPSVTQTLMNTMQESSDFLTRINIVPV
SEMKGEKIGIGVTGSIASTTDTAGGTERQPKDFSKLASNKYECDQINFDFYIRYKTLDLW
ARYQDFQLRVRNAIIKRQSLDLIMAGFNGVRRAETSDRSSNQMLQDVAVGWLQKYRNEAP
ARVMSKVTDEEGHTTSEVIRVGKGGDYASLDALVMDATNNLIEPWYQEDPDLVVIVGRQL
LADKYFPIVNREQDNSEMLAADVIISQKRIGNLPAVRVPYFPADAMLITKLENLSIYYMD
DSHRRVIVENPKLDRVENYESMNIDYVVEDYAAGCLVEKIKVGDFSTPTKVTAEPGA