>complement(13139..14212)
MRQETRFKFNAYLSRVAELNGIDAGDVSKKFTVEPSVTQTLMNTMQESSDFLTRINIVPV
SEMKGEKIGIGVTGSIASTTDTAGGTERQPKDFSKLASNKYECDQINFDFYIRYKTLDLW
ARYQDFQLRVRNAIIKRQSLDFIMAGFNGVKRAETSDRSSNPMLQDVAVGWLQKYRNEAP
ARVMSKVTDEEGRTTSEVIRVGKGGDYASLDALVMDATNNLIEPWYQEDPDLVVIVGRQL
LADKYFPIVNKEQDNSEMLAADVIISQKRIGNLPAVRVPYFPADAMLITKLENLSIYYMD
DSHRRVIEENPKLDRVENYESMNIDYVVEDYAAGCLVEKIKVGDFSTPAKATAEPGA