>complement(156124..156543)
MRNREDIIRLWFDMWIKKQDLGIKDIFANDIVYTESWGPKYNNRSTLELWFKEWNSRAKV
ETWDIVQFLDFKDQSIVEWHFKSVMNNGKIDEFNGISLVKWDFDNKIIELKEFGCNIDNY
NPYAYGEIPKFRKEKSKWF