>1374428..1375327
MRNKLLNELMQKEIEKIRKIVRPYSRNKDVFYDDVIIKEKDLKEEKASGMYEFDKENYIH
RIYINSEDIDYYLKYKDKKDYFARYYKRNLVDTIGHELTHAFVNQKFKYLNRKVNGINRD
ASPIFLAHLRMFGYTSGHNCSKNFNDSYLDHKTIEIRFKNKNSKRYAIFYKEIREYLNNI
IDFREEFNNKQKDLLIKKQIKNYKQIDFCFSSRGSGLKKYISNSTKILGKDKSELRNINN
SFCMFAIGSAMQNLEDIRRLVYKKINNGIDAKYYNNSLIKCTNVNKETKILKQIEDKNY