>complement(2831880..2832167)
MRNKKAPQTVSARHDAREHLSIEAYHKLNRASAVSQFVGGDLIHRELSGLHQLYIPHIFS
YLNEDIDFVLNELKAKGLCRDFLAQQQDRGDRTHV