>4098892..4099491
MRKLYAAILSAAICLAVSGAPAWASEHQSTLSAGYLHVSTNVPGSDELNGINVKYRYEFT
DTLGMVTSFSYAGDKNRQLTRYSDTRWHEDSVRNRWFSVMAGPSVRVNELFSAYAMAGVS
YSRVSTFSGDYLQVTDNKGKTHDVLTGSDDGRHSNTSLAWGAGVQFNPTESVAIDIAYEG
SGSGDWRTDGFIVGVGYKF