>4814555..4815154
MRKLCAVILSAVVWQVAAATPASAAEHQSTLSARYLHASTNVPGSDDLNGINVKYRYEFM
DALGLITSFSYANAEDEQKTRYSDTRWHEDSVRNRWFSVMAGPSVRVNEWFSAYAMAGVA
YSRVSTFYGDYLRVTDNKGKTHDVLTGSDDGRHSNTSLAWGAGVQFNPTESVTIDLAYEG
SGSGDWRSDAFIVGIGYRF