>complement(152321..152653)
MRISDLNRKITFQNKNVEVDEIGNHKSVWMDYLTTSTYISFQGKGEEIFLGMEVDRSDIS
FTVRFQNSLKNINTSEYRILFDDEIYNIISIDFMNYKNRLIKFRCRKVSR