>48902..49462
MRFKEGDKVEFIYKNKKSVGEINGVYHGTQEVSIKQSDSPVDLLFSDKAVVKVEEQERIV
VPQFVADWISQCKQEGYDLSWSINYDDSDMPYEIFEWLNPTADNQELFARAWMDGYEVEK
EPLYYVQLIRRLSGYLNVRNDESSFLDSPYEVGLNKTKFTEAKIKEIDERYWQFAVLVED
LEGEEE