>409152..409862
MRDKTLKAILAHAEAEHPKECCGVVAQKSRVEKYFPCENLATNPTEQFHLDPTGYVEAED
WGTITAIVHSHPDATTQPSELDMAQCDNNELPWHIVSWPEGDLRTIQPRGDLPLVGREFV
LGHTDCWGLIMSYFRQTHDIELKDYRVDRHWWESGTENFYMDNWYECGFREFSGPAQPGD
LIIMQVSAPVANHGGILLEDGMLLHHPYGQLSQRVPYGGYWQERTMKVVRYEISQL