>5545496..5545762
MRDENGLYMFSMEDRKVYVGRVSHIGDLHEAGGMDEDFEIVPTMSGYRDKDSLKVTYTTD
YSAVTKEMTL