>complement(617772..620045)
MRAHTLYRAISAAVLLTLSSTQALAQTQVSTAQYAYDTVGNLTQITDPRGLVTTFSYDAL
GRRTQVQGPPATPGGAAPVALFNYDGQDRVRQVTDPRSLVTTYTVDGLGNTTRQQSPDTG
TTNATYDVAGNLTRRTDARGKITRYRYDAVNRMTHAVFASGTPIAFTYDGGKHPEPNDIG
HLTHISDESGQTRWRFNGFGNVVRKTQSTTANGETKKQVVAYAYGTSGSSTGHIISMTYP
SSSVIGYSYDAGGRIAGLTLTTAHGSVALLSNIQYQPFGKPAGWTWGNGTAYTRSFDLSG
RLTQFPLGATSGTGATPNGLSRTVNYDAASRITAYTHTDTSGSTGSSTATAANQTFGYDD
QGRLISYLPANSSQSYSYDANGNRTGQTIGGSSYTQTVDSASNRQTASTGPTATTNSYDA
AGNQTGDGSTTYSYSDRGRLASVTKNGITTSYLYNGLEQRVVKSGTNVPSGATRYVYDEA
GHLIGEYDQSGNALQETVYLGDTPVATIKNGTAYYIYADQIDTPRVITDINNLMVWRWDQ
TDPFGATLPDENPTSLGTFTYNLRFPGQVYDAETGKHYNVNRDYDPAGGRYVQSDPIGLN
GGQWSTYAYTRGNPISGIDPRGLATPSDIKIALDVIRERVPEIYPQFPTSVTPVSDLSSW
YGAPLQGYTDLSGNIQINANLYGDCKTPVDEFVQQDFLQTIAHEWQHVQQSPFEKLLSHG
ELHSQIDHNADLIAERVVAEFKRRRKTTPQNPCGCSK