>1234463..1234933
MQSPTALNKRGNKVTIDGYTFDSQKEANFYTKFVKNCGLPFEVHPRFKLTELTPTADGIG
KISAIAYSPDFIIKNLDGSWRHVIDIKNSFGVYGIDQSVKLRFRLFALRYGHPVEAIVVR
ARDFKVITQGVTKPLNEKRPFITDNFDYEWKDATNY