>complement(671579..672142)
MQRIYVENKMSFIKTFSGKHFYYDRINKDDIDINDIAVSLSNICRFAGHLSHFYSVAQHA
VLCSQLVPQEFAFEALMHDATEAYCQDIPAPLKRLLPDYKQMEEKIDAVIREKYGLPPVM
STPVKYADLIMLATERRDLGLDDGSFWPVLEGIPATEMFNVIPLAPGHAYGMFMERFNEL
SELRKCA