>20323..20649
MQQHLVILGYETSKLIPYLLVATIGLFVGFLYVLRTIRPKELKNKTEKAFYIIQGVGSSM
LITWISYEIADYFFKLPISLCVAISGGVGYLGSDSVSVLVLDILKKRL