>825806..826435
MQMQEVIEKLKDILASEGKRDLKTKDIAKELGIHPDTFNSMKFRNSIPYPQILNFLNGRN
ISINYFFYGVSPKDQLECENKYRILKLYKTNASLGGGGINDSIDCSELIVDEKLLNFFGG
KECEFITCYGESMEPLIKDGSICVIDRNKTFKNKSICVINTRDGLFIKQVLKQDDGVILH
SLNPLYKDVFYKNGDFLLIGAIVGELSKM