>complement(1037470..1038618)
MQLSSDSFYQAVQYLEHHPESIRVKKLIFCICQKTWQNDLNILNGLSMESLVKELITQQQ
TLEQLTLSLYRLVKTLNRPKVYAGVAKAIVEQLGPIYRELNRETEVIEVLTNPKETHVAD
SRILLEQAVRNLSNHPETARIHKLIYAITKNSWENDLNRIKNYGLSNLIMETLEIYPDYN
TLKQAFIQLVNNINKKNLYLAIAKVILNQIGGLYDNLEQEDILSSDNSNNYSTQIISLNH
SDHYQKNMQPSSASAFETSVIDITSEQMVTELKQVQTAPTPSHSKPPYDIFEIRLEIMQY
TNPLRAKILLFSLLFHPWDRSGQDWSTLRSYTLDDLIEQILQSGRSITEIEAKLYNMAKS
LNDPDSYLQTASTVVEAIKPFL