>2156752..2157093
MQLIYTTQTTGFEPHKHYRNPLYFEKAESKVTDVVIYGDFPKIAQAYQSLGVKVQWVDEQ
SDKKPLDKMTVPELTTALKALNVEIPQGAKKDELIALLKQAEGGDNDPERTNG