>complement(2188835..2190460)
MPYIDITTMRGMMPRVVTSMLPEHSAVLAEDCHFRFGVITPERQISGVEKTFTIKPKTIF
HYRDDFWFAW