>3069493..3069942
MPNYQTLNTSPAGLKLIADYEGCQLNAYQCSANVWTNGIGHTAGVKPGSVISERQVAVNL
VADVQRVERAMAVCMPVAMPQPVYDAVVSFAFNVGTGAACRSTLAFYINKSDWRSACNQL
PRWVYVNGVKTKGLERRRTTEQTHCLSGV