>1379160..1381049
MPLNFCGFCCHNTSTKQQQDKKMTESKLRKRKTKRYDDEVIYAAKFLYLKKYTPKEIAEE
LGLNSTRPIYYWAEKYNWRNLISESGIEELIALRIITLTERENKSDQEIKELEALIDKDI
QYKKQRAATVAKVTAKSAVNSADVSSSDRSFADSGDGDEHKKKKRVKNDISHVSPEMCQP
FIDSLFDYQKHIRANKHHDVRNILKSRQIGATYYFSFEALEDAIFSGDNQIFLSASKRQA
EIFKNYIVKMAREYFGVELTGNPIILSNGAELHFLSTNKNTSQGNSGHVYGDEYAWIRDF
QRFNDVASAMATHAKWRETYFSTPSSKFHESYSFWSGDNWRDGDPKRKNVPFPTFAELRD
GGRLCPDGQWRYVVTIEDALKGGAGTLFNIEKLKQRYSKYAFNQLYMCVWIDDADSIFTV
HQLLKCGVDISKWKDFNPKADRPFGDREVWGGFDPAHSGDGASFVIIAPPALPSEKYRVL
ARYQWNGLSYVYQANQIRALYEKYNMTYIGIDATGVGYGVYELVKEFARRAATAIIYNPE
SKTGMVLKVHDLVEHGQIEWSESELDIVPSFLMIKHQSTKSGNTMTFTAERTVKTQHADV
FFAICNAINKKSLSDKPRKRRGWSVLNEN