>complement(2061428..2062927)
MPLLSLEEILALSDIGQKINYLKKGRKTELPDRCKLWDDWNPERHEIMVDKEKYPDRKVL
EKDAEKVFDEKTGKTYEIEAQYKTEPVNRISIPLEQDIVNIQTAFTVGTEPSMDCTPTDD
DEKKLLDAVKAVFKSNKIKYQNKKIVRAWLSEQEVAEYWYVTDDDSFWAKFWKKVKTTFG
GKVKPTKKLKSVLWSPFRGDKLYPFFNDEGDLVAFSREYKKKLMDDSEITCFMTITDRMV
YQWDLSKGYEERTSFVHGFSKLPVIYAYRPEPYCKKIKTFRVRLEKLLSNYADCIDYHFF
PLLKLIGDVEGFMGKVKDRMVKLTGEGADAQYLTWNQANDTVKFEVETLFEKAYSMTNTP
QISFEKLSGAGNALSGVAFDYVFLSTHLQVQNHAEVIGEFLQRRVNFIVSALGSINPSEF
NKASETIDIGTEVVPYRLDNLEDKVNVAVKAVSGGVWSQRHGVMFAGNIDRIEEEIAEIK
EEQAAKNEQIGNKEQKNAS