>1095115..1096002
MPLLDKLREQYGVGPVCSELHIAPSTYYHCQQQRHHPDKRSARAQRDDWLKREIQRVYDE
NHQVYGVRKVWRQLLREGIRVARCTVARLMAVMGLAGVLRGKKVRTTVSRKAVSAGDRVN
RQFVAERPDQLWVADFTYVSTWQGFVYVAFIIDVFAGCIVGWRVSSSMETTFVLDALEQA
LWARRPSGTVHHSDKGSQYISLAYTERLKEAKLLASTGSTGDSYDNAMAESINGLYKAEV
IHRKSWKNRAEVELATLTWVDWYNNRRLLGRLGHIPPAEAEKAYYASIRNDDLAA