>complement(2486040..2486261)
MPKEKYYLYREDGTEDIKVIKYEDNENEVYSLTGAHFSDEKKIMTDSDLKHFKGAHGLLY
EQELGLQATI