>1432540..1433289
MPISAIYIDAVLPVITGMKTLSDFDVSNWFIGLPTTGATPYAGFYFGDPVTDITYDSYDQ
NNPAVINGTV