>1104870..1105436
MPIRNAKSMTSGYNQAISHPAKYKVYLHQDVFIINRAFLYGLLQLFEEHEHLGMIGMVGA
QYVPPTGVWNEGRGIVGKVIGYMNDLFYMASLEQPYHESKTFIPVECIDGLLMATQYDVP
WREDLFDGFDFYDVSQSFEFKKAGYTVGVPVQRDAWCIHYHFDVNMTNYEKYRKIFVEHY
MSDVNKEE