>complement(3907153..3907662)
MPIPKHSKELKLKVIQAYLDGSKGYKILSQEFNVDLQTIRLWIENYKAQGEDGLNVKTKK
TYYSSEFKIK