>2078655..2079758
MPCKHPHHDTVRPVKVDHLAFTFAYADLRHLDKSNDQDFINLQMPVYHEPKTKTKEQGAV
CSTLEQIEHHMEAHKNKVSKMLFHRFDLFMSKIMGFRLSPMRGRGLHGYNDSMVILDMTG
QVECGLVGIGGNNDTVFVQINGTGCTKLFDRIDSKKLHWWLAQVLGITRLVRLDLAVDDY
TGNFDAKYAEKCFYEGAFRTAPRGQGPSMVPHKRITENGALMEEATIIGSRSSAIYWRIY
NKKLEQKITDPDLIWYRNEVELKKCDIELLADPAASFAGICPFAASIECTPPVKFSRNKK
AQGLEFMARIAWVRRQCGVALAEVIAMTQGDLGEAFGMLIPHKHRRPDFELLGVPDSYTQ
LKNTLWS