>complement(105884..106555)
MPAFKWDEDHSTKYRWLIYGVPGVGKTTLSKYLKGKTYLLSLDDSFHRIDFWRGKDDIWT
IDPEKPIEDL