>1328258..1328422
MNYWVLALYYEWATTDMVKQALAYEDCSIQDLAEGVNKKLITADQYKEITGKAM