>1606515..1606880
MNYVYSTLTCDNAYTVYEKTTGGLTIPKTEVIIHGGTGLANKHLITPLGTVTKVSDDELA
MLKTNPVFIEHVKNGFLIVQEGGKADDAEKVASDMAVDTGSAPLTEQDAENTGVKKAKKG
K