>545288..547177
MNYTVKDLEQKLNKSRYQVMRMAKEYNWQVVKVAENGTTKNYYLASDVEKSLGISTETKE
NATRTLTVIK