>570837..571367
MNYNRIPHIFHDTKYALKLFEIVYEKHKRKKQMWQELNDFKDYTKLSGRALDHFGGNYKV
FREGLTDLEY