>2069..3037
MNYILKQPMKFGYTQISNEICDDERVSDIAIAIYAYVKKHATTFKLTIEDIAKRFNRSTK
TIYKYLNELKELGYIEFERERKNDGTFGKFFQFIMGNFSKNSSQNQAKKQEKTARNHMEN
KAMWIKPQIQASNADDTEAQSTSNYFPAFTLIKDQNKHENIRVSENFSTQEFEEKNQDSA
NQQDLKNPGKNSSFKSSKISNPSLFNRFSAFFSSILGNLDTKHLNQYERLAFEEFLNYRS
EKHKLSYSTKKALLHQCEALKAQGCDLVACINQSIRRNYNEIYEVMHFEKPSYKSEAEQR
NDEITDQFDYKPNPKYNGLCIW