>433687..433824
MNYGDSIKKERKKIGFKQKDLAKRIGISTSYLCNIEKITGFLQRK