>complement(1884677..1885186)
MNYETGFQLGVMDARLKKMRKQRDEYKKQRDELIGDIAEVKRKAKAFDEIDNLIYEVFEM
MNCFKFSFINENKELILDSESNIFFSLKDCANKLDLVVKFIHWVSRSCIENMSPERTQVF
LQTGFELYIGKHLTKKDYEYMYTCFGNGLNSDGAYSYARRLLNIPEGIQ