>1020048..1021286
MNYEQFLNLYSEAVLTSLSFFWKALWAFVLGYVVSSAIQVFVTRERMQKTMGQAGKKSIA
LGTFFGFISSSCSFAALATTKSLFKKGAGFIPSLAFLLASTNLVIELGFIIAIFLGWQFV
VGEYLGGILLILFTWEIVRLTRPKKLIRNVRRKLNSTEGKEKSDTDTPNWKEKIQSKQAW
KKVAKKYFMEWGMVWKDVTFGFTIAGIISAFVPQSFFQTLFINAGNNPGFFSILEHTVVG
PVAAFFTFIGSMGNIPLASILYSNGVSFAGVMAFIFSDLVVFPVIRVNAKYYGWKLSLYI
VAVFLGALVATSMVMHYGFALFNLLPDSSNSQSVAQTEKFAIDYTFWLNLVFIAITGLLA
WLNFGGESKKKHGDDNHTHHNHSNKKGIIEKLIFWLAIFSYIWLIGGLIAMV